Contact us
Monday, July 13, 2020
  • time : 9:16:28
  • Date : 9/7/2019
  • item visited : 1311
  • news code : 5511
انتصاب سرپرست بهبود سیستم ها و روشهای شركت نفت و گاز اروندان

طی حکمی از سوی مهندس جهانگیر پورهنگ، مدیر عامل شرکت نفت وگاز اروندان، آقای قاسم مهدی زاده به سمت سرپرست بهبود سیستم ها و روشهای این شرکت منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان متن حکم به این شرح است:

جناب آقای قاسم مهدی زاده
با سلام؛ 
نظر به تعهد، تخصص و سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست بهبود سیستم ها و روشهای شرکت نفت و گاز اروندان» منصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند منان و با استفاده از ظرفیت های موجود، در پیشبرد اهداف و تحقق برنامه های آتی این شرکت موفق و موید باشید.

جهانگیر پورهنگ

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.4.0
    V5.3.4.0